Zatvoreno do sledeće sezone

Trenutne cene su važeće do 30.09.2024.

Poručite online ili nas pozovite da otvorimo radnju ako je potrebno.

Uslovi korišćenja sajta Snowboardshop.rs

Korišćenje veb-sajta Snowboardshop.rs (u daljem tekstu „sajt” ili „veb-sajt”) njegovih sadržaja i povezanih veb stranica podleže Uslovima korišćenja između Vas i privrednog društva THE KONTZEPT d.o.o. sa sedištem u ul. Gospodska br. 15, Beograd, Zemun, PIB: 112011365, MB 21589438, Beograd, Republika Srbija (u daljem tekstu „THE KONTZEPT d.o.o.”).

Ovi Uslovi korišćenja su pravno obavezujući između Vas i THE KONTZEPT d.o.o. u odnosu na vaše korišćenje sadržaja i usluga koje pruža sajt. Svi sadržaji objavljeni na sajtu su isključivo vlasništvo THE KONTZEPT d.o.o. Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja sajta, na bilo koji način, bez pisanog odobrenja THE KONTZEPT d.o.o.

Sadržaj sajta predstavlja zaštićeno autorsko pravo koje pripada THE KONTZEPT d.o.o. ili je u vlasništvu trećih lica koje su prenele pravo korišćenja istih.

THE KONTZEPT d.o.o. takođe pripadaju autorska prava u oblastima uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i druga slična intelektualna svojina je u posedu THE KONTZEPT d.o.o. ili u vlasništvu trećih lica.

Nepoštovanje uslova korišćenja sajta podleže sankcijama u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019) i Krivičnog zakonika Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019)

Odricanje od odgovornosti

THE KONTZEPT d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem sajta Snowboardshop.rs suprotno načinu koji je predviđen Uslovima korišćenja.

Svaka odgovornost THE KONTZEPT d.o.o. za štetu proisteklu iz korišćenja ovog sajta, bez obzira na pravni osnov, uključujući štetnu radnju – ograničena je na štetu prouzrokovanu namerno ili nepažnjom. U meri u kojoj postoji zakonska odgovornost THE KONTZEPT d.o.o. za povredu bitnih ugovornih obaveza, ukupna visini iznosa zahteva za naknadu štete je ograničen na štetu koja je dokazana. To ne utiče na odgovornost THE KONTZEPT d.o.o. na osnovu važećeg zakona o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom ili na osnovu datih garancija. Nijedno navedeno ograničenje odgovornosti ne primenjuje se u slučaju štete po život, telesne povrede ili oštećenja zdravlja.

THE KONTZEPT d.o.o. ulaže velike napore da internet prezentacija Snowboardshop.rs u vlasništvu THE KONTZEPT d.o.o. budu bezbedna od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. Stoga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (na primer, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke sa ovog sajta.

THE KONTZEPT d.o.o. ne garantuje da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na ovim internet stranicama, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

Prava i obaveze

THE KONTZEPT d.o.o. putem sajta Snowboardshop.rs prodaje robu kako na teritoriji Republike Srbije tako i izvan teritorije Republike Srbije.

Objavljivanje informacija o robi na veb-sajtu ne predstavlja ponudu sajta Snowboardshop.rs za zaključenje ugovora o kupovini već samo poziv korisniku da učini ponudu pod objavljenim uslovima klikom na dugme „Poruči”. Ukoliko sajt Snowboardshop.rs prihvati ovakvu ponudu korisnika nastaje ugovorni odnos i korisnik preuzima ugovornu obavezu da plati izabranu robu. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj korisnika zainteresovanih za određenu robu.

Sajt Snowboardshop.rs obrađuje podatke o ličnosti unete tokom naručivanja proizvoda/usluga ili unete u kontakt formu u skladu sa Politikom privatnosti sajta i važećom zakonskom regulativom Republike Srbije o zaštiti ličnih podataka.

Korisnik robu plaća putem poštanskih uplatnica, platnih kartica ili na drugi elektronski način ponuđen na sajtu i oslobađa sajt Snowboardshop.rs i THE KONTZEPT d.o.o. odgovornosti za eventualnu štetu prouzrokovanu korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja.

Za svaku pojedinačnu kupljenu robu THE KONTZEPT d.o.o. izdaje račun na ime korisnika koji ga identifikuje i daje mu pravo da potražuje kupljenu robu. Ukoliko Korisnik ne iskoristi kupljenu robu u roku važenja promotivne ponude koji je istaknut na samoj ponudi, sajt Snowboardhshop.rs odnosno THE KONTZEPT d.o.o. nije dužan da Korisniku vrati novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid.

Roba koja je označena kao roba sa greškom, polovna roba ili roba koja nije upotrebljavana, ali zbog godine proizvodnje ne može biti smatrana novom robom, biće kao takva označene na sajtu. Garancija za takvu robu ne može biti duža od zakonom propisanog roka. Za takvu robu THE KONTZEPT d.o.o. nije dužan da Korisniku vrati novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid, već će biti izvršena zamena ili popravka iste.

Detaljni uslovi prodaje i rešavanja reklamacija mogu se pronaći na stranici Uslovi prodaje i rešavanja reklamacija.

Sajt Snowboardshop.rs zadržava pravo da ponudi specijalnu ponudu po posebnim uslovima u okviru redovne ponude.

Korisnik je saglasan da od sajta Snowboardshop.rs povremeno prima komercijalne poruke i promocije u vezi prodaje robe/usluga putem veb-sajta uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti sajt Snowboardshop.rs pismenim putem ili klikom na link za prestanak prijema poruka u e-mail poruci.

Jednostrani raskid ugovora o kupovini proizvoda

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe koju. Te troškove kupac snosi sam.

Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ukoliko je kupljena roba oštećena.

U slučaju reklamacija ili jednostranog raskida možete nas kontaktirati putem e-maila: office@thekontzept.rs ili telefonom na 062287866.

Upotreba sajta od strane dece i maloletnih lica

Ovaj veb-sajt i njegov sadržaj nije predviđen za lica mlađa od 16 godina. Ako imate manje od 16 godina, ne možete se registrovati na ovoj veb stranici, niti je možete koristiti.

Ukoliko se nakon zaključenja ugovora o kupovini na daljinu utvrdi da je lice koje je naručilo proizvode ili usluge koje nudi ovaj sajt u trenutku poručivanja bilo maloletno, THE KONTZEPT d.o.o. zadržava pravo da poništi takav ugovor i da ga smatra nevažećim.

Veze ka drugim veb stranicama

Ovaj sajt može sadržati veze ka drugim stranicama koje nisu deo THE KONTZEPT d.o.o. niti veb sajta Snowboardshop.rs.

THE KONTZEPT d.o.o. ne snosi odgovornost za smernice privatnosti niti za sadržaj drugih veb stranica koje nisu u vlasništvu THE KONTZEPT d.o.o.

Autorska prava

THE KONTZEPT d.o.o. polaže autorska prava na sve svoje sadržaje (autorske tekstove, istraživanja, vesti, multimedijalne sadržaje, baze podataka i programski kod). 

Ukoliko drugi mediji prenose sadržaj objavljen na sajtu, u obavezi su da nedvosmisleno i na vidnom mestu označe sajt Snowboardshop.rs u vlasništvu THE KONTZEPT d.o.o., kao izvor sadržaja. Ako se sadržaj sa sajta prenosi na drugi digitalni medij, taj sadržaj se mora referisati na tačnu web adresu (link) na ovom sajtu.

Prenošenje sadržaja sa sajta u drugim medijima

Fizička i pravna lica, te štampani i elektronski mediji mogu prenositi autorski sadržaj ovog sajta pod sledećim uslovima:

 • ukoliko autor nije izričito zabranio reprodukovanje, distribuiranje te komuniciranje javnosti svog sadržaja i ukoliko se autorski sadržaj koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja i opšteg informisanja,
 • obavezno je, prilikom prenošenja autorskog sadržaja, u zaglavlju teksta naznačiti izvor i autorstvo (Snowboardshop.rs),
 • obavezno je u telu teksta prenesenog autorskog sadržaja naznačiti oznaku veb stranice sajta na kojoj se nalazi izvorni članak, odnosno autorski sadržaj koji je predmet prenosa.

Sajt Snowboardshop.rs i THE KONTZEPT d.o.o. ne snose odgovornost za tačnost, preciznost i verodostojnost informacija objavljenih na internet stranicama koje su u vlasništvu trećih lica, a čije podatke, informacije i linkove ovaj sajt preuzima.

Ukoliko korisnik smatra da su na sajtu povređena autorska prava, dužan je da o tome obavesti uredništvo sajta Snowboardshop.rs putem e-maila: office@thekontzept.rs

Poruke sajta i sponzora

Sajt može registrovanim korisnicima ili korisnicima koji su se prijavili za prijem marketinške komunikacije i promotivnih ponuda povremeno slati obaveštenja putem sredstava elektronske komunikacije. Ako korisnik ne želi primati takve poruke, može o tome izvestiti sajt Snowboardshop.rs ili se odjaviti linkom naznačenom na dnu poruke.

Prihvatanjem uslova korišćenja korisnik se slaže da će usluge sajta uključivati reklame i različite obaveštenja, poruke vlasnika sajta nužne za redovno obaveštavanje posetilaca, poruke naručiocima i kupcima proizvoda/usluga sa sajta i poruke o funkcionisanju usluga i servisa sajta.

Izmene pravila i uslova korišćenja

Ukoliko budemo smatrali da je potrebno izmeniti ili dopuniti pravila i uslove korišćenja, promene će biti objavljenje na ovoj strani.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa uslovima korišćenja, molimo vas da nam se obratite na jedan od sledećih načina:

 • slanjem e-maila na office@thekontzept.rs
 • telefonskim putem na broj 062287866
 • slanjem pošte na adresu:
  THE KONTZEPT d.o.o.
  Gospodska br. 15, 11080 Beograd, Zemun

Merodavno pravo i nadležnost suda

Uslovi korišćenja podležu propisima Republike Srbije.

U slučaju spora, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora u THE KONTZEPT d.o.o..

U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan sud u Beogradu.

Poslednja izmena: 18.11.2022.

0
  0
  Vaša narudžbina
  Korpa je trenutno praznaNastavi naručivanje